Valle d'Aosta | Italia

7° Tour du Grand Paradis

Servizio del TGR Valle d'Aosta dedicato al 7° Tour du Grand Paradis.

Thursday, 14 April, 2016